bara-tricolora-v3
ABC Development Aviation ofera consultanţă de specialitate pentru:
SSM-PSI
  • Activităţi privind securitatea şi sănătatea în muncă (SSM), în conformitate cu prevederile din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
  • Activităţi privind apărarea împotriva incendiilor (PSI), în conformitate cu prevederile din Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr. 307/2006;
  • Activităţi privind protecţia civilă, în conformitate cu prevederile din Legea privind protecţia civilă nr. 481/2004;